Tietosuojaseloste

Verkkokauppamme käsittelee asiakkaan toimittamia henkilötietoja, jotka täyttävät ja vahvistavat käyttöehtojen, sähköisten tilausten ja toimitusten käsittelyn sekä tarvittavan tiedonvälityksen lain edellyttämän ajan kuluessa.

Yleiset säännökset

1. Henkilötietojen rekisterinpitäjä, joka noudattaa GDPR - asetusta on Vakain Oy , Y-tunnus 2847543-8, paikassa Helsinki (jäljempänä „Rekisterinpitäjä“);

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat: sähköposti: asoy@vakain.fi, puh.: 09 4241 3300;

3. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

Säilytettävät henkilötiedot

Säilytämme henkilötietoja vain omassa asiakasrekisterissämme. Asiakasrekisterimme sisältää taloyhtiöihin liittyen seuraavia henkilötietoja:

  • etu- ja sukunimet sekä syntymäajat
  • henkilötunnukset vain silloin kun se on välttämätöntä
  • sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot

Tietojen keräämiseen perusteet

Keräämme osakkaan ja asukkaan henkilötietoja, jotta voimme tunnistaa asiakkaamme tämän asioidessa taloyhtiöiden asioissa. Käytämme tietoja taloyhtiöiden tiedottamisessa, vastike- ja vuokravalvonnassa, saatavien perinnässä,  sekä palvelujen tilaamisessa. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä valvottaessa isännöintiyrityksen ja taloyhtiön etua. 

Tietojen säilyttäminen ja luovutus

Henkilötiedot säilytetään tietoturvallisessa ympäristössä ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla, joihin kirjaudutaan monivaiheiselle tunnistautumisella.  

Henkilötietoja luovutetaan tarvittaessa taloyhtiön mahdollisesti käyttämille palveluntarjoajille, kuten huolto- ja perintäyhtiölle. Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle, jos tämä esittää lakiin perustuvan tietopyynnön. Rekisterissä olevien henkilöiden yksityisyyttä kunnioitetaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteriin kirjatulla  henkilöllä on oikeus pyytää isännöintiyritykseltä pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin, oikeus pyytää tätä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista sekä poistamista tai käsittelyn rajoittamista, Lisäksi on oikeus vastustaa tätä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.