Partnerimallisen isännöinnin etuja

14.10.2022

Partnerimallinen isännöintiyritys sopii paremmin monille isännöitsijöille ja taloyhtiöille. Kirjoittanut: Kai Lehti

Partnerimallisella isännöintiyrityksellä tarkoitetaan sitä, että sen kaikki isännöitsijät ovat yhtiön tasavertaisia isännöintityötä tekeviä osakkaita. Yhtiöllä on myös työntekijöitä jotka eivät ole osakkaita, mutta ei isännöitsijöinä, vaan esimerkiksi taloushallinnon tehtävissä.

Partnerimallinen isännöintiyritys on olemassa isännöitsijänä toimivia osakkaitaan varten. Yhtiön elinehto on hyvin hoidetut isännöintiasiakkuudet.

Vakain Oy.n partneriksi pääseminen vaatii riittävää isännöintikokemusta, soveltuvaa koulutustaustaa, yleisiä tehtävässä vaadittavia ominaisuuksia ja kokemusta sekä oikeaa asennetta ja arvomaailmaa. Kaikille tämä ei sovellu. Yhteisö vaatii jäseniltään paljon, mutta toisaalta säännöt ovat selvät ja samat kaikille.

Isännöitsijäpartnerina toimiminen tuo siihen sopivalle ammattilaiselle merkittäviä etuja verrattuna palkkatyösuhteeseen. Merkittävin niistä on päätäntävalta omaan työhön ja työympäristöön liittyvissä asioissa.

Isännöitsijäpartneri päättää itse miten monta taloyhtiötä hän pystyy ja haluaa ottaa asiakkaakseen. Kun asiakasmäärä on sopiva, pystyy työn hoitamaan laadukkaasti ja ilman kohtuutonta rasitusta.

Yrityksellä on yhteisesti päätettäviä asioita, jotka liittyvät pääasiassa toimintaprosesseihin ja tietojärjestelmiin. Näiden kehittämisestä ja ylläpitämisestä päätetään osakkaiden kesken ns. mies ja ääni-periaatteella. Yrityksellä on hallintomalli, jonka mukaisesti päätökset tehdään kuukausittaisessa osakaskokouksessa. Asioita hoitaa ja päätösehdotuksia valmistelee eri tehtäviin nimetyt osakkaat. 

Isännöitsijäpartnerilla ei ole esimiehiä, vaan hän vastaa toiminnastaan osakaskokoukselle ja asiakastaloyhtiöidensä hallitukselle. Esimiesten sijasta hänellä on kollegoja, jotka ovat sitoutuneet antamaan tukea toisilleen aina tarvittaessa ja nopeastikin. Aivan kuten menestyvissä asiantuntijayrityksissä toimitaan. 

Partnerimallisen isännöintiyrityksen omistuspohja on laaja ja siksi yhtiön toiminta on vakaata ja pitkäjänteistä. Osakkaiden keskinäisessä osakassopimuksessa määritellään toiminta osakkaan lopettaessa. Olennaista partneri-isännöitsijän kannalta on, että omista asiakkuuksista saa kunnollisen korvauksen kun niiden siirto seuraajalle on tehty laadukkaasti. 

Asiakastaloyhtiölle partnerimallinen isännöintiyritys tuottaa tasaisen laadukasta isännöintipalvelua. Sen valitsema isännöitsijä todennäköisesti sitoutuu pitkäjänteisemmin taloyhtiön hoitamiseen. Taloyhtiön oma isännöitsijä on samalla se henkilö, jolla on valta sopia palvelun sisällöstä.